Fredrikstad beste pris for barnehageplass?

I Fredrikstad kommune følger de alle fleste barnehager statens satser for barnehagebetaling. Har vi et bedre tilbud? Klikk her og les mer.

De fleste barnehagene i Fredrikstad følger statens satser når det kommer til makspris. Det gjør også vi.

Men viste du at man får søskenmoderasjon ved flere barn?
De fleste følger kommunen her og gir 30 prosent søskenmoderasjon for barn nummer to og 50 prosent moderasjon for barn nummer tre og over. 

Les gjerne mer her:

Oversikt over barnehagepris i Fredrikstad Kommune

 

Men vi gir 50 prosent søskenmoderasjon for barn nummer to og 70 prosent for barn nummer tre og over. Det må vel nesten være Fredrikstads beste pris? 

(Kostpenger kommer i tillegg pr. barn, betaler man ikke makspris pga redusert foreldrebetaling må hver enkelt situasjon sees på i forhold til hvilket pristilbud vi kan gi)

søsken