Vedtekter

Når man godtar en barnehageplass godtar man også vedtektene for denne barnehagen. Her står alt om formål for barnehagen, opptak, oppsigelser o.s.v.