Hestehoven

Hestehoven er en avdeling med barn fra 0-3 år

Hestehoven er avdelingen de fleste som starter har sine første opplevelser i en barnehage. Derfor er det viktig for oss at vi skal gi en trygg start både for barn og foresatte. Vi avtaler oppstart med foresatte og tar det i barnets tempo. 

 

Vår visjon er:

Trygghet og trivsel i det nære gir grobunn for å lære. 

Med dette mener vi at det viktigste er at barnet er trygt, og når vi dekker det behovet kan vi tilføye opplevelser som utvikler barnet motorisk, språklig og mentalt, samt mye, mye mer. 

 

At du er trygg er like viktig som at barnet er trygg. Du skal kunne la ditt barn være med oss uten å være engstelig eller føle på dårlig samvitighet. Barnehagen skal være et trygt og godt sted for alle.