Blåklokka

Blåklokka er avdelingen med de største barna 3-6år

Blåklokka har sin hovedbase i det som er byggets gymsal. Her har vi en avdeling som kan endres etter barnegruppen og aktiviteter. Gymsalen deles inn i tre deler ved scenetepper som gjør at vi får mindre rom til forskjellige aktiviteter og behov for barna. 

Vi har invetar som kan flyttes enkelt rundt slik at vi kan få forskjellige lekerom etter ønske og interesser. 

Barn er aktive av natur og det skal de også få være her, så i den ene rominndelingen har vi noe vi kaller et bajasrom. Her får de lage hinderløyper, slott eller kanskje et romskip av skumputer. Her får de virkelig brukt kroppen sin og utviklet grovmotorikken. 

Vårt fokus er at barna skal kunne kjenne seg trygge både på seg selv, rommet, de voksne og de andre barna. De skal få medvirke i egen hverdag ut fra sine forutsetninger og være med å skape magiske hverdagsøyeblikk.