Ansatte

Administrasjon

Hilde-Marlen Wåhlberg

Stilling: Styrer
452 60 408
post@skjaervikenbarnehage.no

Hilde-Marlen har jobbet her siden tidlig i 2010 som pedagogisk leder. Fra våren 2015 har hun vært ansatt som styrer, dette har hun aldri gjort før men tok jobben alvorlig og lærer underveis. Hun tok styrerutdanning i 2017-2018 som ga henne en mer faglig tyngde til jobben. Hun er opptatt av at barnehagen skal være er profesjonell arena, der det skal være stort fokus på barns trygghet. Dere vil også treffe henne på avdeling innimellom da hun jobber 40% på avdeling.

Blåklokka

Alice Olsen

Stilling: Barnehagelærer

Alice har jobbet hos oss siden våren 2011. Hun startet først som tillkallingsvikar, senere i vikariat, for deretter å få fast. Hun trivdes så godt med å jobbe i barnehage at hun fikk permisjon for å studere til å bli barnehagelærer. Og våren 2016 var hun ferdig utdannet og fikk fast jobb som pedagogisk leder her hos oss. Alice er fornuftig, tydelig, respektfull, anerkjennende og mye mer.

Cecilie Børresen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Cecilie har vært ansatt hos oss siden 2011. Hun har en unik evne til å få kontakt med barna på. Der vi andre voksne blir sett på som rare av barna, der kan Cecilie tulle og tøyse masse. I og med at Cecilie får så god kontakt med barna hører de som oftest på henne når det er alvor også.

Ingrid Olsen

Stilling: Assistent

Ingrid har vært her siden barnehagen ble åpnet i 2008. Hun har vært med på alle endringer fra da til nå. Opprinnelig er hun utdannet tannpleier, men har da endt opp her, noe vi er veldig glade for. Hun er den som passer på at alt er riktig gjort, både når det gjelder klær, leker, vask og annet. Hun har mange kreative ideer som barna får være med på.

Linn Bekkevold

Stilling: Barnehagelærer

Linn har vært ansatt siden høsten 2010, først bare en gang i uka, men etter hvert ble dette økt og i dag jobber hun 100% i fast stilling. Linn er veldig kreativ og der Linn er fins det ingen grenser for hva som kan skje. (Innenfor det som er forsvarlig). Men leke i gjørme, lage store kreasjoner, holde insekter o.s.v. Barna får med seg masse erfaringer om hvordan ting henger sammen fordi får lov til å prøve.

Malin Bekkevold

Stilling: Assistent

Malin B har vært ansatt siden våren 2015 som assistent i 80% stilling. Hun har en egen evne til å være rolig uansett situasjon. Dette gjør også at barna trives godt i hennes selskap. Og på hennes fang er det alltid plass og tid og ro til kos eller trøst. Alt etter hva barna ønsker fra henne.

Silje Eilertsen

Stilling: Barnehagelærer

Startes hos oss i mars 2018 i vikariat, og i juli 2019 kunne vi tilby henne 60% fast stilling. Hun er en tydelig person noe som gjør det lett å forholde seg til henne. Man vet alltid hvor man har Silje, og hun har klare mål for barnas progresjon, noe som er kanskje det viktigste barna har i barnehageårene? Der progresjonen stopper opp der må vi som ansatte i en barnehage legge tilrette for videre utvikling.

Hestehoven

Alice Olsen

Stilling: Barnehagelærer

Alice har jobbet hos oss siden våren 2011. Hun startet først som tillkallingsvikar, senere i vikariat, for deretter å få fast. Hun trivdes så godt med å jobbe i barnehage at hun fikk permisjon for å studere til å bli barnehagelærer. Og våren 2016 var hun ferdig utdannet og fikk fast jobb som pedagogisk leder her hos oss. Alice er fornuftig, tydelig, respektfull, anerkjennende og mye mer.

Ruben Saba

Stilling: Assistent

Ruben kom til oss på høsten 2016 i vikariat, og vi har hatt mulighet til å ha han hos oss frem til oktober 2017. Men vi er så heldige at Ruben sa ja til fast stilling som et ledd av større personaltetthet, og startet opp januar 2018 i full stilling. Ruben passer alltid på å gjøre det han blir bedt om, følger opp planer. Han har en imponerende evne til å ta til seg kunnskap og har hatt en kjempeutvikling på forståelse av det man gjør blant barna på den tiden han har vært hos oss. For ingen forventer at når man begynner å jobbe i barnehage så kan man alt. Så har han en fantastisk egenskap om å være positiv gjennom hele dagen, han ser mer løsninger enn problemer.

Silje Eilertsen

Stilling: Barnehagelærer

Startes hos oss i mars 2018 i vikariat, og i juli 2019 kunne vi tilby henne 60% fast stilling. Hun er en tydelig person noe som gjør det lett å forholde seg til henne. Man vet alltid hvor man har Silje, og hun har klare mål for barnas progresjon, noe som er kanskje det viktigste barna har i barnehageårene? Der progresjonen stopper opp der må vi som ansatte i en barnehage legge tilrette for videre utvikling.

Therese Nilsen

Stilling: Barnehagelærer

Therese er en rolig og reflektert pedagog. Tenker alltid på barnas beste, en rutine kan vike når hun ser at her får barna god utbytte og progresjon av å fortsette med det de gjør. Veldig engasjert for å oppnå at barna skal ha det godt i barnehagen.

Malin Hansen

Stilling: Assistent

Malin H har vært ansatt som assistent siden 2013, først på vikariat før vi var så heldige å kunne tilby henne fast stilling. Malin ser noe positivt i alle barn, og har enormt mye omsorg for alle sammen. Hun er veldig god på å trøste de som trenger det enten det er bare fordi de er litt trøtte eller har slått seg.

Vibeke Marie Bekkevold

Stilling: Assistent

Vibeke er opptatt av å ha kontroll på ting. Det gjør ho til den som har oversikten over det meste, noe som trengs i en barnehage der det fort kan bli kaotisk om ingen holdere rammene sammen. Engasjerer seg for aktivitetene og suger til seg all informasjonen om barn.